• Автори: Валентина Кънева, Денис Ф. Томпсън, Джеймс Д. Капоци, Джералд Дуоркин, Джордж Агич, Ребека Дресър, Розамонд Роудс, Роналд Дуоркин, Томас А. Шанън, Хари Г. Франкфърт
 • Автономия и биоетика

  Студии, част 1

  Какво разбираме под автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на толкова желаното самоопределение?

  Как да се преценява действителната автономност на пациента за лечение? Защо е толкова трудно понякога да бъдат приемани отказите от лечение? Длъжни ли сме да зачитаме предварителните указания за лечение на вече некомпетентния пациент (например изпаднал в кома, изгубил разсъдъка си…)? Пред какви изпитания се изправят болните с прогресираща деменция и техните близки? С какви реалности е свързана дългосрочната грижа за възрастни с хронични заболявания и увреждания? Какви са стандартите за вземане на решения вместо пациента?

  А какви са приемливите и неприемливите ограничения върху личните избори в областта на репродукцията?

  На тези важни и нелеки проблеми на биоетиката са посветени текстовете в настоящата антология, подбрани и представени от Валентина Кънева (преподавател по етика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”) и писани от едни от най-изявените днес автори в областта.

   

 • Серия: Социооптики
 • Област: биоетика, биополитика, етика
 • Съставител: Валентина Кънева
 • Предговор: Валентина Кънева
 • Превод от: английски
 • Преводач: Боряна Кацарска, Валентина Кънева, Константин Петров, Огнян Касабов, Силвия Борисова, Христо П. Тодоров
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2011
 • Формат: 14 / 20 см.
 • ISBN: 9789545871535
 • 16.90 лв.

  Изчерпан

  Валентина Кънева
  Автономията като идеал и действителна способност
  Въведение …. 7

  Джералд Дуоркин
  Природата на автономията ….. 51

  Джералд Дуоркин
  Морална автономия ….. 76

  Денис Ф. Томпсън
  Патернализмът в медицината, правото и публичните политики …… 96

  Хари Г. Франкфърт
  Свободата на волята и понятието за личност ……. 143

  Роналд Дуоркин
  Живот след разума ….. 168

  Ребека Дресър
  Дуоркин за деменцията: елегантна теория, съмнителна политика ….. 187

  Томас А. Шанън
  Комунитарното гледище: автономията и общото благо …. 210

  Джеймс Капоци и Розамонд Роудс
  Eтика в практиката: патернализъм ….. 233

  Джеймс Капоци и Розамонд Роудс
  Вземане на решения вместо пациента …… 237

  Джеймс Капоци и Розамонд Роудс
  Преценка на способността на пациента да отказва лечение ……. 242

  Розамонд Роудс
  Смърт или осъждане: отказът от лечение на един юноша………. 249

  Онора О’Нийл
  „Репродуктивната автономия”и новите технологии …… 253

  Джордж Агич
  Преоценка на автономността при дългосрочна грижа …….. 284