Създаваме буктрейлъри… с вас!

През последното десетилетие се опитваме все повече да експериментираме в работата си, тъй като сме убедени, първо, че издаването на книги е преди всичко културна работа (и само в един свой аспект – икономическа дейност) и, второ, тъй като смятаме, че смисълът на културното работене е да бъде търпеливо усилие по разширяване на границите на свободата. А като най-добро средство за пробиви в тази посока приемаме експеримента.


Вече над десет години експериментираме практически около нашето убеждение, че трябва да се търсят нови начини за представяне на книгите, за достигане до нови публики и за „съблазняване“ на тези публики, например чрез превръщането им от пасивни зрители в активни участници – поне в публичните представяния на книгите.

 

Един от тези начини е да работим заедно с нашите важни читатели – студентите по хуманитарни и социални науки – и да ги въвличаме в процес на вдъхновяваща съвместна работа по създаване на буктрейлъри за нашите книги.
В рамките на експериментални проекти бяха създадени – и се създават – множество буктрейлъри.

Например в периода 2014-2015 г. в този експериментален процес участваха студенти, експерти, консултанти, ето техните имена по азбучен ред: Ангел Иванов (студент), Антоанета Колева (директор на издателството, инициатор на експеримента), Ася Захариева (студент), Верина Петрова (специалист образователни проекти и процеси), Вероника Варчева (студент), Весел Цанков (консултант, автор на книги и буктрейлър, Българско национално радио), Габриела Динева (студент), Габриела Русинова (студент), Катерина Георгиева (студент), Лидия Кондова (студент), Николай Дюлгеров (студент), Рая Раева (студент), Слави Сирянов (студент), Станимир Стоянов (студент), Явор Стоилов (студент), Яна Левиева (консултант, художник на книги и преподавател в Национална художествена академия) и множество приятели и помощници.
В някои свои части проектът получи частична финансова подкрепа на Национален фонд “Култура”.

 
 

Ето някои от буктрейлърите, създадени още през 2015 г.:

 

Буктрейлър по книгата на Хармут Роза Ускоряване. Промяна на времевите структури в модерността (публикувана през 2015 г.).

 

 
 

Публична премиера на буктрейлъра: 17.09.2015. Автори: © Явор Стоилов (тогава бакалавър по европеистика на СУ „Св. Кл. Охридски”) © Слави Сирянов (тогава бакалавър по философия, магистър по европеистика на СУ „Св. Кл. Охридски”) © Ангел Иванов (тогава студент по социология на Нов български университет).

Ето какво казват авторите:

„Буктрейлърът бе замислен, създаден и обсъждан в рамките на над едногодишна работа, като нашето запознаване с идеята и практиката на буктрейлърите започна още през зимата и пролетта на 2014 г. в рамките на студентски стаж в издателството. Избрахме да работим в група, по все още (в началото на работата ни) непреведена напълно книга, като разполагахме с Увода и Първа глава от нея. Това допълнително увеличи предизвикателството към нас. Създаването на концепция за буктрейлъра не бе трудно. Трудностите възникнаха по-късно и бяха свързани главно с техническата част (изготвянето на анимация, монтирането на голям брой видеозаписи до състояние да се излъчат за кратък интервал от време, намирането на подходящо музикално оформление и т.н.). „Актьорската” игра на философа-европеист Слави Сирянов (в ролята на рибаря) и на социолога Ангел Иванов (в ролята на бизнесмена) се съчетава с аниматорската, операторска и режисьорска работа на европеиста Явор Стоилов. За нас положените усилия си струват най-вече с оглед на безценния опит, който получихме, захващайки се с нещо толкова различно от това, което изучаваме и работим – свързано с абстрактни социални и хуманитарни науки. Впрочем, отделеното в направата на този буктрейлър време направи темпото ни на живот още по-забързано. За ускоряването, с което се сблъскахме и ние, за бързането бавно, за това как всичко непрестанно се променя, но в същото време остава същото можете да прочетете повече в книгата Ускоряване на Хартмут Роза“.
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
– Буктрейлър по книгата на Зигмунд Фройд Човекът вълк. Из историята на една инфантилна невроза (публикувана през 2013 г.). Автори: © Габриела Русинова (тогава магистър по Философия на СУ „Св. Климент Охридски”), © Лидия Кондова (тогава докторант по История на философията на СУ „Св. Климент Охридски”).
 

 
Ето какво казват за него авторите му: „Настоящият буктрейлър е по един от 5-те класически случая на Зигмунд Фройд (издадени от Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм), в рамките на които се ражда психоанализата като теория и терапия. Краткото видео е опит за „съблазняване към книгата“ чрез използване на идеята за детското и наивната, но всъщност изпълнена с проясняващ смисъл грешка – идея, вдъхновена от три истории, три приказки за Вълка с нарочно търсена от нас обърканост. Въпреки че ние, авторите на буктрейлъра, имаме философско образование, положихме усилия да преминем към образност от иначе абстрактната и теоретична основа на книгата. Благодарим сърдечно на Марина Стоянова за техническата работа по буктрейлъра, както и на децата, нарисували специално за нас рисунките, които виждате в трейлъра. Желаем ви приятно гледане, защо не и четене!”
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
Буктрейлър по книгата на Зигмунд Фройд Човекът вълк. Из историята на една инфантилна невроза  (публикувана на български през 2013 г.). Автори: © Габриела Динева (тогава бакалавър по Философия, ПУ „П. Хилендарски”), © Вероника Варчева (тогава бакалавър по Книгоиздаване, СУ „Св. Климент Охридски”). Създаден в рамките на едногодишен пилотен проект (експеримент) на © Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм
 

 
Ето какво казват авторите му: „Създадохме буктрейлъра, силно вдъхновени от експеримента на издателството. Изкушихме се да запретнем и ние ръкави, да смесим два наглед несъвместими елемента – научен текст и аудиовизия, и да разберем възможно ли е да възпроизведем искра. Потърсихме минималистична визия за крайния резултат – с няколко щриха да загатнем усещане за страх, невроза, психоаналитичен сеанс, като постигнем това с минимални технически средства, тъй като в тяхното овладяване срещнахме най-големи трудности. Помогнаха ни много нашите близки, както и специалистите, чиято обратна връзка беше винаги навременна. Надяваме се искрата, която със сигурност пламна в нас, докато смесвахме гласове, образи и понятия, да се предаде и на зрителите на този буктрейлър и да ги привлече към тази основополагаща за съвременната психология, психотерапия и самопознание книга.“
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
Буктрейлър по книгата Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения 2 на Жил Дельоз и Феликс Гатари (публикувана на български през 2009 г.). Автори: © Станимир Стоянов (тогава студент по философия, бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски”), © Катерина Георгиева (тогава студент по културология, бакалавър, СУ „Св. Климент Охридски”). Създаден в рамките на едногодишен пилотен проект (експеримент) на © Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм.
 

 
Ето какво казват авторите: „Избрахме тази книга заради възможните линии на разпад (детериториализация), които тя прокарва след себе си – в изкуството, в киното, в театъра и т.н., – заради въпросите, които задава и обговаря, без да им дава окончателен отговор. Мислим, че с навлизането на буктрейлъра като феномен в България книгите ще започнат не само да ни говорят, но и да гледат в нас, както ние в тях. Ще си разменим идеите, ще си разменим очите в едно ново усещане за книгата. Благодарим на всички, които ни помогнаха и бяха до нас.“
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
Буктрейлър по книгата Хиляда плоскости: Капитализъм и шизофрения 2 на Жил Дельоз и Феликс Гатари (публикувана през 2009 г.). Автори: © Групата от участници в пилотния проект, със специалната подкрепа на Весел Цанков, техническа реализация (Българско национално радио), и Антоанета Колева, идея (директор на Изд. къща КХ и преводач на книгата). Специална благодарност за предоставените рисунки изказваме на канадския художник © Марк Нги. Създаден в рамките на едногодишен пилотен проект (експеримент) на © Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм
 

 
Ето какво казва авторът на идеята: „Избрахме този минималистичен подход, за да окуражим всички участници – тоест, себе си – че и най-трудната книга (за каквато може да бъде смятана именно тази книга, която е обект на буктрейлъра) е възможно да бъде представена в по-малко от една минута чрез емоционално въздействаща музика, семпъл, но силен образ и важни поанти, подбрани от текста. Изключително сме благодарни на автора на илюстрациите, с които си „поиграхме“. Той се казва Марк Нги, професионален художник и дизайнер е, и се прочу с това, че за създаде илюстрации към всеки един абзац от началните глави („плоскости“) на книгата, предназначени първоначално да подпомогнат единствено собственото му разбиране.“

Присъединете се към нашия бюлетин!

За да ви обслужва по-добре, тази страница използва т.нар. бисквитки. Ако продължите навигацията си тук, вие се съгласявате с нашата политика на употреба на бисквитките, политика на поверителност и общи условия.
За повече информация относно политиката ни на поверителност натиснете тук.