Българско общество на хуманитарните издатели – началото, надеждите

В края на 2006 г. Антоанета Колева, директор на издателството, и Малина Томова, директор на Издателска къща „Стигмати“, инициират разговори с колеги издатели на хуманитаристика и висококачествена художествена литература, вкл. списания и един вестник. Идеята е да се направи професионално обединение, базирано на идеи, каузи и укрепване позициите на независимата издателска работа, която се стреми към високо качество на съдържанието на публикуваните текстовете.

В резултат на това през февруари 2007 г. се създава Българско общество на хуманитарните издатели (БОХИ, на английски Bulgarian Society of Publishers in Humanities). Първоначално неговите членове са: Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм, Издателска къща Стигмати, Издателство Сонм, Издателска група Агата-А, Издателство Парадигма, Издателство Кама, списание „Критика и Хуманизъм“ (издание на Фондация за хуманитарни и социални науки), списание „Социологически проблеми“ (издание на Института за изследване на обществата и знанието към БАН), „Литературен вестник“ (издание на Фондация Литературен вестник).

Това е организация с идеална цел, която записва в учредителните си документи, че ще се стреми да  разработва съвместни стратегии за подкрепа и промотиране на издателските продукти (книги, списания, вестник) на своите членове и за подпомагане на усилията на малки, независими, но висококачествени български издатели за международни сътрудничества най-вече в европейски мащаб и за въвеждане на най-добри световни издателски практики.

Организацията замисля и осъществява няколко съвместни проекта, включително с подкрепата на Фонда за издателски проекти от Централна и Източна Европа (Холандия), Институт „Отворено общество“ и др. През последните години БОХИ няма активни нови инициативи, най-вече поради липсата на финансов ресурс.

Ако нашата работа по този експеримент ви заинтересува, пишете ни на електронния адрес на издателството: kx@kx-publishing.org или kx@bsph.org.

Присъединете се към нашия бюлетин!

За да ви обслужва по-добре, тази страница използва т.нар. бисквитки. Ако продължите навигацията си тук, вие се съгласявате с нашата политика на употреба на бисквитките, политика на поверителност и общи условия.
За повече информация относно политиката ни на поверителност натиснете тук.